TÀI NGUYÊN
 • QUY ĐỊNH ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GD, XÓA MÙ CHỮ BAN HÀNH THEO TT07
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 176 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN BAN HÀNH THEO TT 28
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 182 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 36
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 187 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG ĐƯỢC BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 14
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 168 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHUẨN GV TIỂU HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH 14 CỦA BỘ GD&ĐT
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 145 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CSGD VÀ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 17
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 189 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỢC BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 41
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 151 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu giảm tải
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 197 lượt tải | 8 file đính kèm
 • Một số VB quan trọng
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 221 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 189 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 30

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÒA
Địa  chỉ: Thôn Trung Mỹ, xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Email: tieuhocsonhoa@gmail.com. ĐT liên hệ: 0904 059 607.