TÀI NGUYÊN
 • GIAO AN LOP 3
  | Hoàng Thị Thuỳ | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giao an tuan 3
  | Hoàng Thị Thuỳ | 67 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án HDGD Tuần 2
  | Hoàng Thị Thuỳ | 83 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GD, XÓA MÙ CHỮ BAN HÀNH THEO TT07
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 154 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA GIÁO VIÊN BAN HÀNH THEO TT 28
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 161 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 36
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 167 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG ĐƯỢC BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 14
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHUẨN GV TIỂU HỌC THEO QUYẾT ĐỊNH 14 CỦA BỘ GD&ĐT
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
 • QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CSGD VÀ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 17
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 168 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỢC BAN HÀNH THEO THÔNG TƯ 41
  | Trường Tiểu học Sơn Hoà | 130 lượt tải | 1 file đính kèm
 • GIÁO ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  | Hoàng Thị Thuỳ | 148 lượt tải | 0 file đính kèm
  GA HĐNK (LOP 1) .doc
 • CHỦ ĐIỂM AN TOÀN GIAO THÔNG
  | Hoàng Thị Thuỳ | 142 lượt tải | 1 file đính kèm
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 51
Tháng 07 : 135

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN HÒA
Địa  chỉ: Thôn Trung Mỹ, xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Email: tieuhocsonhoa@gmail.com. ĐT liên hệ: 0904 059 607.